GKT564ONYA

GKT564ONYA

Documentation taque de cuisson à gaz GKT564ONYA1F/P1

Ouvrez les documents de votre taque de cuisson à gaz GKT564ONYA1F/P1 (724479/01) ici.


Codes d'erreur et réinitialisation
Image
Taille
Manuels
Composants

Ouvrir l'article

Erreur taque de cuisson à gaz GKT564ONYA1F/P1

Trouvez le code (d'erreur) de votre taque de cuisson à gaz GKT564ONYA1F/P1 (724479-01).


Storingscode b

De brander is vergrendeld

Druk gelijktijdig minimaal 2 seconden op de meest linker min (-) toets en de toets van het kinderslot. Er klinkt een enkel geluidssignaal en er verschijnt een 0 in de display.

Storingscode F

Geen vlam of onvolledig vlambeeld

Oorzaak:

Foutieve bedrading van de ionisatie elektroden. PCB storing / elektronica storing.

Oplossing:

Controleer de bedrading. Vervang PCB / elektronica.

Storingscode Flt00

Storing hoofdklep elektronica

Oorzaak:

PCB Storing / elektronica storing.

Oplossing:

Vervang PCB / elektronica.

Storingscode Flt01

Voltage reference storing

Oorzaak:

PCB storing / elektronica storing.

Oplossing:

Vervang PCB / elektronica.

Storingscode Flt02

Watchdog anomaly

Oorzaak:

PCB storing / elektronica storing.

Oplossing:

Vervang PCB / elektronica

Storingscode Flt03

Microcontroller anomaly

Oorzaak:

PCB storing - elektronica storing.

Oplossing:

Vervang PCB - elektronica.

Storingscode Flt04

Eeprom anomaly

Oorzaak:

PCB storing / elektronica storing.

Oplossing:

Vervang PCB / elektronica

Storingscode Flt05

Electrovalve circuit anomaly

Oorzaak:

PCB storing / elektronica storing.

Oplossing:

Vervang PCB / elektronica.

Storingscode Flt06

U heeft gedurende 15 min. tot 5 keer toe geprobeerd een brander te ontgrendelen.

U kunt nu 15 minuten lang geen poging meer doen om de brander te ontgrendelen.

Ontgrendelen

  • Verzeker uzelf ervan dat de kookplaat is ingeschakeld.
  • Druk gelijktijdig minimaal 2 seconden op de meest linker - toets en de toets van het kinderslot.
  • Er klinkt een geluidssignaal; u kunt de toetsen loslaten. Boven de bedieningstoets van de brander verschijnt een 0 die aangeeft dat de brander weer ontstoken kan worden.
Storingscode Flt08

Storing stroomtoevoer

Oorzaak:

PCB storing / elektronica storing

Oplossing:

Vervang PCB / elektronica.

storingscode Flt09

Algemene storing

Er is een storing ontstaan waardoor de kookplaat zichzelf heeft uitgeschakeld.

Ontgrendelen

  • Verzeker uzelf ervan dat de kookplaat is ingeschakeld.
  • Druk gelijktijdig minimaal 2 seconden op de meest linker - toets en de toets van het kinderslot.
  • Er klinkt een geluidssignaal; u kunt de toetsen loslaten. Boven de bedieningstoets van de brander verschijnt een ‘0’ die aangeeft dat de brander weer ontstoken kan worden.

Resonator storing

PCB storing / elektronica storing.

Vervang PCB / elektronica. Een monteur moet dit probleem verhelpen

Storingscode Flt0A

Alle branders vergrendeld

Oorzaak:

Geen gastoevoer.

Oplossing:

Herstel de gastoevoer en ontgrendel de branders.

Oorzaak:

Ionisatie elektroden verontreinigd - afstand vlam te groot.

Oplossing:

Controleer en reinig de elektroden. Ontgrendel de branders.

Oorzaak:

Apparaat is niet geaard.

Oplossing:

Controleer de bedrading en ontgrendel de branders.

Oorzaak:

Gasklep defect.

Oplossing:

Vervang de defecte gasklep.

Storingscode Flt0C

Communication error in the logical core

Oorzaak:

PCB storing / elektronica storing

Oplossing:

Vervang PCB - elektronica.

Storingscode Flt0E

Keyboard error

Oorzaak:

A mechanical deformation can compromise support keyboard to glass.

Oplossing:

Wait for a few seconds until keyboard recalibration. If fault persists switch off and switch on the main supply. If fault still exists replace device.


Plus d'information.


Résoudre le problème vous-même?

Il est souvent possible de résoudre vous-même une panne, par exemple en réinitialisant l'appareil : débranchez-le. Attendez deux minutes, puis remettez-le sous tension. Si vous ne pouvez pas atteindre la prise, éteignez le groupe correspondant dans l'armoire à compteurs.


Manuel et autres documents

Dans le manuel, vous trouverez également des informations sur les messages d'erreur de votre appareil. Le manuel et d'autres documents tels que les instructions d'installation et les dimensions d'installation se trouvent dans l'article Documentation taque de cuisson à gaz GKT564ONYA1F/P1.


Garantie?
En savoir plus sur la garantie.


Visite du technicien

Le code (d'erreur) indique qu'un technicien doit résoudre le problème ? Prenez alors rendez-vous avec un Pelgrim technicien.


Ouvrir l'article

Documentation taque de cuisson à gaz GKT564ONYA

Vous souhaitez consulter des informations sur votre taque de cuisson à gaz, telles que le manuel ou le guide d'installation? Recherchez le numéro d'article et cliquez sur la documentation de votre appareil.

Articles:

Ouvrir l'article