GVW595ONY

GVW595ONY

Réinitialiser lave-vaisselle GVW595ONY

Suivez les instructions pour réinitialiser votre lave-vaisselle GVW595ONY (724603) .


Resetten GVW595
  1. Open de deur van de afwasmachine.
  2. Druk op de toets Programmakeuze totdat de indicatielampjes onder End (Normaal 60 en Super 70) gelijktijdig oplichten.
  3. Sluit de deur van de afwasmachine.
  4. Na ongeveer 1 minuut schakelt de afwasmachine naar de einde-programma stand.


Ouvrir l'article

Documentation lave-vaisselle GVW595ONY/P01

Ouvrez les documents de votre lave-vaisselle GVW595ONY/P01 (724603/01) ici.


Codes d'erreur et réinitialisation
Image
Taille
Informations supplémentaires sur l'appareil
Manuels
Composants

Ouvrir l'article

Erreur lave-vaisselle GVW595ONY/P01

Trouvez le code (d'erreur) de votre lave-vaisselle GVW595ONY/P01 (724603-01).


Code E1 (indicatoren Weken en Super 70): Storing aquastop

Beveiliging wateroverlast ingeschakeld

Sluit de waterkraan en neem contact op met de servicedienst. Een monteur moet dit probleem verhelpen.

Code E2 (indicatoren Delicaat en Super 70): Veiligheidsniveau waterpeil

Het systeem dat het waterpeil in de afwasmachine beperkt is in werking getreden.

Onderbreek het lopende programma en schakel de afwasmachine uit.

Schakel de afwasmachine weer in en selecteer een programma.

Wanneer het probleem zich voor blijft doen moet een monteur dit oplossen.

Code E3 (indicatoren Weken, Delicaat en Super 70): Afwijking tijdens opwarming water

Het water wordt niet of niet voldoende opgewarmd.

Herhaal het wasprogramma.

Wanneer het probleem aanhoudt moet in contact opnemen met de Servicedienst. Een monteur moet het probleem verhelpen.

Code E4 (indicatoren Eco en Super 70): Watertemperatuur wordt niet goed gemeten

Probleem temperatuurvoelercircuit

Neem contact op met de servicedienst. Een monteur moet dit probleem verhelpen.

Code E5 (indicatoren Weken, Eco en Super 70): Apparaat neemt geen of te weinig water

Waterkraan defect

Een installateur moet dit probleem verhelpen.


Waterkraan gesloten

Open de waterkraan.


De zeef/filtergroep in de kuipbodem is verstopt

Controleer de bodemzeef en de filtergroep. Maak zeef en filters indien noodzakelijk schoon. Controleer meteen ook de gaatjes in de sproeiarm.


Watertoevoerslang geknikt

Zorg er voor dat de watertoevoerslang vrij hangt en er geen knikken in zitten. Wanneer u dit probleem niet zelf kunt oplossen moet een installateur het probleem verhelpen.


Zeefje watertoevoerslang (indien aanwezig) verstopt

Maak het zeefje schoon.

Code E6 (indicatoren Delicaat, Eco en Super 70): Apparaat pompt niet goed af

Controleer of de afvoerslang niet geknikt is of afgeklemd wordt. Controleer de filters.

Wanneer het probleem aanhoudt, moet een monteur dit verhelpen.

Code E7 (indicatoren Weken, Delicaat, Eco en Super 70): Schoepenwieltje werkt niet goed

De binnenstromende hoeveelheid water wordt niet goed gemeten.

Een monteur moet dit probleem verhelpen.

Code E8 (indicatoren Normaal 60 en Super 70): Afwijking aan het alternerende wassysteem

Schakel de afwasmachine uit.

Neem contact op met de servicedienst. Een monteur moet dit probleem verhelpen.

Code E9 (indicatoren Weken, Normaal 60 en Super 70): Fout watervulsysteem

Neem contact op met de servicedienst. Een monteur moet dit probleem verhelpen.


Plus d'information.


Résoudre le problème vous-même?

Il est souvent possible de résoudre vous-même une panne, par exemple en réinitialisant l'appareil : débranchez-le. Attendez deux minutes, puis remettez-le sous tension. Si vous ne pouvez pas atteindre la prise, éteignez le groupe correspondant dans l'armoire à compteurs.


Manuel et autres documents

Dans le manuel, vous trouverez également des informations sur les messages d'erreur de votre appareil. Le manuel et d'autres documents tels que les instructions d'installation et les dimensions d'installation se trouvent dans l'article Documentation lave-vaisselle GVW595ONY/P01.


Garantie?
En savoir plus sur la garantie.


Visite du technicien

Le code (d'erreur) indique qu'un technicien doit résoudre le problème ? Prenez alors rendez-vous avec un Pelgrim technicien.


Ouvrir l'article

Documentation lave-vaisselle GVW595ONY

Vous souhaitez consulter des informations sur votre lave-vaisselle, telles que le manuel ou le guide d'installation? Recherchez le numéro d'article et cliquez sur la documentation de votre appareil.

Articles:

Ouvrir l'article