GVW920ONY

GVW920ONY

Reset vaatwasser GVW920ONY

Volg de aanwijzingen om je vaatwasser GVW920ONY (722892) te resetten.


Resetten GVW920Resetten

  1. Open, indien van toepassing, de deur van de vaatwasmachine.
  2. Houd de starttoets 2 seconden ingedrukt, totdat het controlelampje boven de starttoets dooft.
  3. Selecteer (nogmaals) het gewenste programma.
  4. Sluit, indien van toepassing, de deur.

Wanneer het probleem zich blijft herhalen moet u een techniekersbezoek aanvragen.Open artikel

Documentatie vaatwasser GVW920ONY/P01
Foutcode vaatwasser GVW920ONY/P01

Zoek de (fout)code van je vaatwasser GVW920ONY/P01 (722892-01).


Controlelampje boven START knippert 1x
Fout temperatuursensor

De temperatuur in de vaatwasmachine is hoger dan 85 ºC of lager dan 3 ºC. Pas, indien noodzakelijk, de omgevingstemperatuur aan. Wanneer deze maatregel het probleem niet oplost moet een technieker het probleem verhelpen.

Controlelampje boven START knippert 2x
Beveiliging wateroverlast ingeschakeld

Sluit de waterkraan en neem contact op met de servicedienst. Een technieker moet dit probleem verhelpen.

Controlelampje boven START knippert 3x
Verwarmingsfout

Dit probleem moet door een technieker worden verholpen.

Controlelampje boven START knippert 4x
Afvoer (sifon) verstopt

Ontstop de afvoer (sifon).


Waterafvoerslang geknikt

Zorg er voor dat de (verlengde) waterafvoerslang vrij hangt en er geen knikken in zitten. Wanneer u dit probleem niet zelf op kunt lossen moet een installateur het probleem verhelpen.


Blauw dopje in waterafvoerslang

Verwijder het blauwe afsluitdopje uit de waterafvoerslang. Als dit niet lukt moet een installateur het probleem verhelpen.


Plaats waar waterafvoerslang in afvoer gestoken wordt is niet belucht

Op de plaats waar de waterafvoerslang in de afvoer gestoken wordt, moet ruimte overblijven om lucht toe te laten. Dit voorkomt vacuümwerking.


Waterniveaumeter verstopt

Wanneer het toestel deze code geeft terwijl het water wel wordt afgepompt is mogelijk de waterniveaumeter verstopt.

Remedie:

  1. Verwijder de bodemzeef en filtergroep.
  2. Giet twee grote mokken heet water (maximaal 60 ºC) in het toestel.
  3. Borstel de waterniveaumeter met een afwasborstel schoon. De waterniveaumeter (een zwart roostertje) bevindt zich rechts onder de bodemzeef in de kunststof kuip.
  4. Plaats de filtergroep en bodemzeef terug.
  5. Reset het toestel.

Voorkom vervuiling van de waterniveaumeter door in het vervolg gebruik te maken van hetere programma's (minstens twee keer per week een programma met 65 ºC).

Controlelampje boven START knippert 6x of 7x
Waterkraan defect

Dit probleem moet door een installateur worden verholpen.


Waterkraan gesloten

Open de waterkraan.


Zeefje watertoevoerslang (indien aanwezig) verstopt

Maak het zeefje schoon.


Watertoevoerslang geknikt

Zorg er voor dat de watertoevoerslang vrij hangt en er geen knikken in zitten. Wanneer u dit probleem niet zelf op kunt lossen moet een installateur het probleem verhelpen.


De zeef/filtergroep in de kuipbodem is verstopt

Controleer de bodemzeef en de filtergroep. Maak zeef en filters indien noodzakelijk schoon. Controleer meteen ook de gaatjes in de sproeiarm.

Controlelampje boven START knippert 8x
De zeef/filtergroep in de kuipbodem is verstopt

Controleer de bodemzeef en de filtergroep. Maak zeef en filters indien noodzakelijk schoon. Controleer meteen ook de gaatjes in de sproeiarm.


Een foutief geplaatste pan heeft zich gevuld met sproeiwater

Zorg er voor dat pannen correct staan; dat wil zeggen ondersteboven.


Meer informatie.


Zelf oplossen?

Vaak kun je een storing zelf oplossen, bijvoorbeeld door het toestel te resetten: haal de stekker uit het stopcontact. Wacht twee minuten en zet daarna de stroom er weer op. Kun je niet bij de stekker, zet dan de juiste groep in de meterkast uit.


Handleiding en andere documenten

In de handleiding vind je ook informatie over foutmeldingen van je toestel. De handleiding en andere documentatie zoals een installatievoorschrift en inbouwmaten, vind je in artikel Documentatie vaatwasser GVW920ONY/P01.


Garantie?
Lees meer informatie over garantie.


Techniekersbezoek

Staat er bij de (fout)code dat een technieker het probleem moet verhelpen? Maak dan een afspraak met een Pelgrim technieker.


Open artikel

Documentatie vaatwasser GVW920ONY

Wil je informatie over je vaatwasser bekijken zoals de handleiding of een installatievoorschrift? Zoek het artikelnummer op en klik op de documentatie van jouw toestel.

Artikelnummers:

Open artikel