GVW965

GVW965

Reset vaatwasser GVW965

Volg de aanwijzingen om je vaatwasser GVW965 (722898) te resetten.


Resetten GVW956Resetten

  1. Open de deur van de vaatwasmachine.
  2. Houd de starttoets 2 seconden ingedrukt, totdat het controlelampje boven de starttoets dooft.
  3. Selecteer (nogmaals) het gewenste programma.
  4. Sluit de deur.

Wanneer het probleem zich blijft herhalen moet u een techniekersbezoek aanvragen.Open artikel

Documentatie vaatwasser GVW965ONY/P01
Documentatie vaatwasser GVW965

Wil je informatie over je vaatwasser bekijken zoals de handleiding of een installatievoorschrift? Zoek het artikelnummer op en klik op de documentatie van jouw toestel.

Artikelnummers:

Open artikel