GVW993RVS

GVW993RVS

Reset vaatwasser GVW993RVS

Volg de aanwijzingen om je vaatwasser GVW993RVS (341723) te resetten.


Resetten GVW993
  1. Houd tenminste 3 seconden de Start-/Stop-toets ingedrukt.
  2. Selecteer (opnieuw) het gewenste programma.
  3. Druk nogmaals op de Start-/Stop-toets.
  4. Sluit de deur van de vaatwasmachine.


Open artikel

Documentatie vaatwasser GVW993RVS/P01
Foutcode vaatwasser GVW993RVS/P01

Zoek de (fout)code van je vaatwasser GVW993RVS/P01 (341723-01).


Het indicatielampje 'Intensief programma' knippert
Toestel is overvuld met water

Sluit de waterkraan. Raadpleeg een servicetechnieker

Het indicatielampje 'kort programma' knippert
Inlaatventiel lekt

Sluit de waterkraan. Raadpleeg een servicetechnieker

Het indicatielampje 'kwetsbare vaat programma' knippert
Waterinlaattijd te lang

Water toevoerkraan niet geopend of de waterdruk is te laag. Open de waterkraan of raadpleeg een installateur


Meer informatie.


Zelf oplossen?

Vaak kun je een storing zelf oplossen, bijvoorbeeld door het toestel te resetten: haal de stekker uit het stopcontact. Wacht twee minuten en zet daarna de stroom er weer op. Kun je niet bij de stekker, zet dan de juiste groep in de meterkast uit.


Handleiding en andere documenten

In de handleiding vind je ook informatie over foutmeldingen van je toestel. De handleiding en andere documentatie zoals een installatievoorschrift en inbouwmaten, vind je in artikel Documentatie vaatwasser GVW993RVS/P01.


Garantie?
Lees meer informatie over garantie.


Techniekersbezoek

Staat er bij de (fout)code dat een technieker het probleem moet verhelpen? Maak dan een afspraak met een Pelgrim technieker.


Open artikel

Documentatie vaatwasser GVW993RVS

Wil je informatie over je vaatwasser bekijken zoals de handleiding of een installatievoorschrift? Zoek het artikelnummer op en klik op de documentatie van jouw toestel.

Artikelnummers:

Open artikel