GVW994RVS

GVW994RVS

Reset vaatwasser GVW994RVS

Volg de aanwijzingen om je vaatwasser GVW994RVS (723639) te resetten.


Resetten GVW994Resetten

  1. Open de deur van de vaatwasmachine.
  2. Houd de programmatoetsen A en C circa 3 seconden ingedrukt. In de display verschijnt een 0.
  3. Sluit de deur. Na circa 1 minuut schakelt de vaatwasmachine naar de eindstand van het programma.
  4. Open de deur van de wasmachine.
  5. Schakel de vaatwasmachine uit.
  6. Sluit de deksel van het afwasmiddelbakje.
  7. Schakel de vaatwasmachine in.
  8. Selecteer (nogmaals) het gewenste programma.
  9. Sluit de deur.Open artikel

Documentatie GVW994/P01
Documentatie GVW994/P02
Documentatie vaatwasser GVW994RVS

Wil je informatie over je vaatwasser bekijken zoals de handleiding of een installatievoorschrift? Zoek het artikelnummer op en klik op de documentatie van jouw toestel.

Artikelnummers:

Open artikel