IDK621ONY

IDK621ONY

Documentatie inductiekookplaat IDK621ONY/P01

Open hier de documenten van je inductiekookplaat IDK621ONY/P01 (723283/01).


Afbeelding
Afmeting
Foutcodes en Resetten
Handleidingen
Onderdelen

Open artikel

Foutcode inductiekookplaat IDK621ONY/P01

Zoek de (fout)code van je inductiekookplaat IDK621ONY/P01 (723283-01).


Storingscode 1xF of 2xF

Storing temperatuursensor / toestel niet correct aangesloten / storing aan de elektronica

 

Wanneer één display 1x een F weergeeft is er een storing aan de temperatuursensor van de hiermee corresponderende kookzone. De overige kookzones kunnen normaal gebruikt worden. Deze storing moet door een technieker worden verholpen.

 

Wanneer twee verschillende displays een F weergeven is het toestel niet correct aangesloten of is er een storing aan de elektronica. Wanneer de kookplaat niet goed is aangesloten moet het probleem door een installateur worden verholpen. Wanneer de storing wordt veroorzaakt door een defect aan de elektronica moet dit door een technieker worden verholpen.

Storingscode E-00

Reset

Dit is normaal. De kookplaat reset zichzelf. Dit gebeurt automatisch wanneer er spanning op het toestel komt. De bediening wordt geïnitialiseerd. 

Storingscode E-13, E-22, E-27, E-28, E-29 of E-30

Er is een probleem met de elektronica

Een technieker moet dit probleem verhelpen.

Storingscode U

Lege kookzone ingeschakeld

U hebt per ongeluk een lege kookzone ingeschakeld. Plaats een geschikte pan op de kookzone.

Ongeschikte pan gebruikt

Gebruik een pan met een magnetische panbodem en een diameter van minimaal 12 cm.

Let op: Op de kookzone linksvoor moet de minimale pandiameter 18 cm zijn.

Slecht elektrisch contact

Controleer of de elektriciteitskabel niet wordt aangestoten door een lade. Als dit wel het geval is moet het probleem door een installateur worden verholpen.


Meer informatie.


Zelf oplossen?

Vaak kun je een storing zelf oplossen, bijvoorbeeld door het toestel te resetten: haal de stekker uit het stopcontact. Wacht twee minuten en zet daarna de stroom er weer op. Kun je niet bij de stekker, zet dan de juiste groep in de meterkast uit.


Handleiding en andere documenten

In de handleiding vind je ook informatie over foutmeldingen van je toestel. De handleiding en andere documentatie zoals een installatievoorschrift en inbouwmaten, vind je in artikel Documentatie inductiekookplaat IDK621ONY/P01.


Garantie?
Lees meer informatie over garantie.


Techniekersbezoek

Staat er bij de (fout)code dat een technieker het probleem moet verhelpen? Maak dan een afspraak met een Pelgrim technieker.


Open artikel

Documentatie inductiekookplaat IDK621ONY

Wil je informatie over je inductiekookplaat bekijken zoals de handleiding of een installatievoorschrift? Zoek het artikelnummer op en klik op de documentatie van jouw toestel.

Artikelnummers:

Open artikel