IK4073M

IK4073M

Documentatie inductiekookplaat IK4073M/P01
Foutcode inductiekookplaat IK4073M/P01

Zoek de (fout)code van je inductiekookplaat IK4073M/P01 (733282-01).


Storingscode F0 of F1 - bedieningspaneel werkt niet goed

Het bedieningspaneel functioneert niet naar behoren. Neem contact op met de service organisatie. Een technieker moet het paneel vervangen.

Storingscode F2 - te hoge temperatuur bedieningspaneel, kookzones of generator

Het toestel wordt mogelijk niet goed gekoeld. Controleer of de kookplaat correct is aangesloten. Controleer de juiste werking van de koelventilator(en).

Storingscode F3 - ongeschikte pan

Er wordt een ongeschikte pan gebruikt. Een technieker moet de generator vervangen wanneer de storing zich voordoet zonder dat er pannen op de kookplaat staan.

Storingscode F4, F5, F6, F8, F9, FA - Storingen in elektronische componenten
  • Storingscode F4 duidt op configuratiefouten.
  • Storingscode F5 duidt op communicatiefouten tussen verschillende componenten.
  • Storingscode F6 duidt op een fout in de elektrische aansluiting
  • Storingscode F8 duidt op problemen met de temperatuur in het toestel.
  • Storingscode F9 duidt op een probleem met de inductiespoel.
  • Storingscode FA duidt op een probleem met de inductiemodule.

Voor al deze problemen geldt dat ze verholpen moeten worden door een technieker.


Meer informatie.


Zelf oplossen?

Vaak kun je een storing zelf oplossen, bijvoorbeeld door het toestel te resetten: haal de stekker uit het stopcontact. Wacht twee minuten en zet daarna de stroom er weer op. Kun je niet bij de stekker, zet dan de juiste groep in de meterkast uit.


Handleiding en andere documenten

In de handleiding vind je ook informatie over foutmeldingen van je toestel. De handleiding en andere documentatie zoals een installatievoorschrift en inbouwmaten, vind je in artikel Documentatie inductiekookplaat IK4073M/P01.


Garantie?
Lees meer informatie over garantie.


Techniekersbezoek

Staat er bij de (fout)code dat een technieker het probleem moet verhelpen? Maak dan een afspraak met een Pelgrim technieker.


Open artikel

Documentatie inductiekookplaat IK4073M

Wil je informatie over je inductiekookplaat bekijken zoals de handleiding of een installatievoorschrift? Zoek het artikelnummer op en klik op de documentatie van jouw toestel.

Artikelnummers:

Open artikel