IKM614MAT

IKM614MAT

Documentation machine à café IKM614MAT/P01

Ouvrez les documents de votre machine à café IKM614MAT/P01 (725255/01) ici.


Codes d'erreur et réinitialisation
Image
Taille
Manuels
Composants

Ouvrir l'article

Erreur machine à café IKM614MAT/P01

Trouvez le code (d'erreur) de votre machine à café IKM614MAT/P01 (725255-01).


Algemeen alarm!

Melding ALGEMEEN ALARM!

Deze melding kan meerdere oorzaken hebben. 
De tijd waarin de melding zichtbaar wordt, is afhankelijk van de oorzaak.

 1. Melding is direct zichtbaar na aanzetten : NTC defect. Een monteur moet dit verhelpen.
 2. Melding is zichtbaar na 10 seconden :limit switches defect : Een monteur moet dit verhelpen.
 3. Melding is zichtbaar na 6 minuten op: De elementen komen niet op temperatuur: Een monteur moet dit verhelpen. 

Wat kunt u zelf doen:

Deze melding kan ook worden weergegeven indien tijdens de opwarmfase wanneer de servicedeur niet goed dicht zit of de lekbak niet goed is geplaatst.

 

Een andere oorzaak kan zijn dat de machine van binnen sterk vervuild is.

 

Een ALGEMEEN ALARM! is alleen te resetten door de hoofdschakelaar van het toestel uit en aan te zetten.

Graag ontkalken

Er bevindt zich kalkaanslag in het apparaat

 • Het ontkalkprogramma moet zo snel mogelijk worden uitgevoerd (raadpleeg 'Het ontkalkprogramma uitvoeren).
Het servicedeurtje is open
Sluit het servicedeurtje

Als het servicedeurtje niet te sluiten is, is de zetgroep mogelijk niet op de juiste wijze geplaatst. Raadpleeg de handleiding.

Plaats koffiedik reservoir

Het koffiedikreservoir is na het schoonmaken niet teruggeplaatst

 • Open de servicedeur en plaats het koffiedikreservoir terug.
Plaats koffiezeteenheid

Waarschijnlijk is de koffiezetgroep na het schoonmaken niet teruggeplaatst in de koffiemachine

 • Plaats de zetgroep (raadpleeg 'De zetgroep schoonmaken').
Te fijn gemalen maalgraad instellen + druk ok

De koffieafgifte is te traag

 • Draai de instelknop voor het maalniveau één stand naar rechts (raadpleeg 'Het maalniveau instellen')
   

Het apparaat kan geen koffie zetten

 • Plaats een kop onder het heetwatermondstuk en druk op de toets 'Heet water'
Voeg voorgemalen koffie toe

Er is geen gemalen koffie in de vultrechter gedaan voordat de voorgemalen koffie-functie werd geselecteerd

 • Voeg gemalen koffie toe, zoals beschreven in 'Espresso maken met gemalen koffie'.
Vul koffiebonenreserv.

Het koffiebonenreservoir is leeg

 • Vul het koffiebonenreservoir.

 

Als het malen van de koffiebonen veel lawaai maakt, is de molen mogelijk geblokkeerd door een steentje tussen de koffiebonen

 • Neem contact op met de klantenservice.
Water vullen!

Het waterreservoir is leeg of verkeerd geplaatst

 

Vul het waterreservoir 

 • Verwijder het reservoir. Spoel het reservoir om en vul het met vers water. Doe nooit meer water in het reservoir dan tot het streepje MAX. Plaats het waterreservoir weer terug en duw het zover mogelijk op zijn plaats.

Het reservoir is vuil (kalkaanslag)

 • Reinig en/of ontkalk het reservoir

Plus d'information.


Résoudre le problème vous-même?

Il est souvent possible de résoudre vous-même une panne, par exemple en réinitialisant l'appareil : débranchez-le. Attendez deux minutes, puis remettez-le sous tension. Si vous ne pouvez pas atteindre la prise, éteignez le groupe correspondant dans l'armoire à compteurs.


Manuel et autres documents

Dans le manuel, vous trouverez également des informations sur les messages d'erreur de votre appareil. Le manuel et d'autres documents tels que les instructions d'installation et les dimensions d'installation se trouvent dans l'article Documentation machine à café IKM614MAT/P01.


Garantie?
En savoir plus sur la garantie.


Visite du technicien

Le code (d'erreur) indique qu'un technicien doit résoudre le problème ? Prenez alors rendez-vous avec un Pelgrim technicien.


Ouvrir l'article

Documentation machine à café IKM614MAT

Vous souhaitez consulter des informations sur votre machine à café, telles que le manuel ou le guide d'installation? Recherchez le numéro d'article et cliquez sur la documentation de votre appareil.

Articles:

Ouvrir l'article